Tytuł artykułu: Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza

Autorzy: WIEJACZKA, Ł.

Słowa kluczowe: temperatura wody, temperatura powietrza, continuum rzeki, zbiornik Klimkówka, Ropa

Streszczenie: W artykule przedstawiono zaburzenia w naturalnych relacjach pomiędzy temperaturą wody w rzece Ropie (polskie Karpaty) a temperaturą powietrza, zachodzących w profilu podłużnym rzeki, spowodowanych funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego Klimkówka. Zaistniałe zakłócenia w relacjach temperatura wody – temperatura powietrza są efektem transformacji naturalnego reżimu termicznego Ropy poniżej zbiornika Klimkówka, wynikającej z kształtowania się wewnątrz zbiornika w ciągu roku stratyfikacji termicznej. W opracowaniu zwrócono także uwagę na rolę zbiorników retencyjnych w przerywaniu continuum termicznego rzek. Przedstawione wyniki wskazują na konieczność uwzględniania oddziaływania zbiorników retencyjnych na termikę rzek w badaniach zależności między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza, wykorzystywanych do przewidywania wpływu potencjalnych zmian klimatycznych na ekosystemy rzeczne

Cytowanie w stylu APA: Wiejaczka, Ł. (2011). Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 183-195.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wiejaczka, 2011), następne powołania: (Wiejaczka, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Wiejaczka, Łukasz. "Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 183-195.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wiejaczka 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wiejaczka_2011_PNIKS, author={Wiejaczka, Łukasz}, title={Wpływ zbiornika retencyjnego na relacje między temperaturą wody w rzece a temperaturą powietrza.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A3/art3.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={183-195}}

Pełny tekst PDF


Go Back